بارونو دوست دارم هنوز،چون تو رو یادم میاره

حس میكنم پیش منی،وقتی كه بارون میباره

بارونو دوست دارم هنوز،بدون چتر و سرپناه

وقتیكه حرفای دلم،جا میگیرن توی یه آب...